Mississippi Windstorm Underwriting Association

Produkt: InsuranceNow
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Stowarzyszenie ubezpieczycieli Mississippi Windstorm Underwriting Association (MWUA) zostało utworzone przez stanową legislatywę w celu zapewnienia odpowiedniego rynku ubezpieczeń od skutków huraganów i gradobić w nadmorskiej strefie stanu Mississippi. MWUA, znane również pod potoczną nazwą "puli wiatrowej (ang. wind pool)", jest prowadzone i zarządzane przez wyspecjalizowany personel Stanowej Agencji ds. Szacowania Ryzyka (Mississippi State Rating Bureau) i działa jako „ubezpieczyciel ostatniej szansy” na rzecz tych właścicieli nieruchomości nadbrzeżnych, którzy nie są w stanie zawrzeć umowy ubezpieczenia na otwartym rynku ubezpieczeniowym.

MWUA zdecydowało się wdrożyć pakiet Guidewire InsuranceNow™, który zastąpi jego własne, starsze rozwiązanie. Stowarzyszenie potrzebowało rozwiązania opartego na chmurze, aby nie musieć utrzymywać sprzętu i oprogramowania. Poszukiwało ponadto systemu, który mógłby automatycznie dostosowywać się do wielkoskalowych potrzeb podczas klęsk żywiołowych.

Nie mam personelu IT o wielkości niezbędnej do utrzymywania rozwiązania lokalnego. A jeśli kiedyś coś pójdzie źle, nie chcę tracić czasu na dyskusje, po czyjej stronie powstał problem – oprogramowania dostawcy czy mojego własnego sprzętu. Dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze nie muszę utrzymywać lokalnych zasobów i mam pomoc na wyciągnięcie ręki, jeśli coś pójdzie źle.
Joe Shumaker, Menedżer, Mississippi Windstorm Underwriting Association

Powiązane historie klientów