New Mexico Mutual Group

Produkt: BillingCenter, ClaimCenter, PolicyCenter, InsuranceSuite
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych New Mexico Mutual zostało stworzone w celu ustabilizowania rynku ubezpieczeń pracowniczych NNW poprzez zaoferowanie pracodawcom ze stanu Nowy Meksyk przystępnych cenowo i konkurencyjnych jakościowo ubezpieczeń tego typu. Od czasu swojego powstania w 1991 roku, New Mexico Mutual rozwinęło się do obecnej postaci największego dostawcy ubezpieczeń pracowniczych NNW w stanie New Mexico, ubezpieczającego blisko 30% firm ubezpieczających się w tym stanie. Dzięki ubezpieczaniu wszystkich rodzajów firm, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, New Mexico Mutual cieszy się bliską i lojalną współpracą z ponad 300 agentami w całym stanie i stara się zapewnić swoim klientom dostęp do tanich, wysokiej jakości ubezpieczeń pracowniczych NNW i usług.

Po przeprowadzeniu wnikliwej oceny dostępnych systemów obsługi szkód, towarzystwo New Mexico Mutual zdecydowało się wdrożyć aplikację Guidewire ClaimCenter z powodu jej wszechstronnej funkcjonalności, najlepszej w swojej klasie technologii oraz udokumentowanego doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. W styczniu 2006 roku towarzystwo New Mexico Mutual w pełni wdrożyło ClaimCenter jako nowy system obsługi szkód. ClaimCenter wspiera całą organizację obsługi szkód i wszystkie etapy procesu rozpatrywania wniosków szkodowych.

W następstwie udanego wdrożenia ClaimCenter, New Mexico Mutual zdecydowało się zastąpić swój istniejący system rozliczeniowy aplikacją Guidewire BillingCenter. BillingCenter zapewnia New Mexico Mutual podgląd danych rozliczeń i płatności w czasie rzeczywistym na poziomie indywidualnej polisy, nie tylko na poziomie klienta, co ułatwia pracownikom działu rozliczeń szybkie uzyskiwanie szczegółowych danych, aby lepiej służyć swoim klientom.

Dzięki BillingCenter, New Mexico Mutual uzyskało możliwość zautomatyzowania swojego cyklu rozliczeniowego, jednocześnie włączając do niego pożądane najlepsze praktyki biznesowe, łatwego, samodzielnego wprowadzania zmian w systemie bez angażowania dostawców zewnętrznych, dostępu do informacji o płatnościach w czasie rzeczywistym dla podniesienia poziomu obsługi klienta; lepszego zarządzania prowizjami agentów i aktywnego zarządzania współpracą z firmami windykacyjnymi.

Guidewire BillingCenter ma wszystkie funkcje, których oczekiwaliśmy w systemie rozliczeniowym, a nawet więcej. Używamy tego systemu i cieszą nas ulepszenia, jakie wnosi do naszej codziennej pracy, jak również podwyższona jakość usług, którą jesteśmy w stanie przenieść na naszych agentów i ubezpieczających. Guidewire BillingCenter jest dobrze przemyślanym produktem. Podobają nam się usprawnienia naszej działalności i podniesienie jakości usług, w którym pomoże nam BillingCenter, możliwość łatwego i dokładnego dzielenia się informacjami wewnątrz całej firmy, a także z posiadaczami naszych polis i z naszymi agentami. BillingCenter będzie także rozwijać się wraz z nami, pomagając nam osiągnąć przyszłe cele strategiczne i oczekiwany poziom zgodności z prawem.
Lynn Krueger,, kierownik działu rozliczeń i windykacji, New Mexico Mutual Group
Platforma technologiczna Guidewire jest dobrze zaprojektowana i skonstruowana. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z elastycznością produktów Guidewire w trakcie wdrażania ClaimCenter. Aplikacja BillingCenter jest równie konfigurowalna, co pozwala nam na dopasowanie systemu do naszych potrzeb.” „Szukaliśmy systemu rozliczeniowego zbudowanego na nowoczesnej platformie technologicznej, który mógłby z łatwością ’dogadać się’ z innymi naszymi systemami. Z naszych wcześniejszych doświadczeń z produktami Guidewire wiedzieliśmy, że aplikacja BillingCenter może zostać dostosowana do naszych potrzeb i zintegrowana z naszym środowiskiem IT.
Tim Thackaberry, dyrektor ds. informatyki, New Mexico Mutual Group
Dziesięciomiesięczne wdrożenie Guidewire ClaimCenter było bardzo dobrze prowadzone, w ramach założonego budżetu, i osiągnęło etap produkcyjny na dwa miesiące przed terminem. Wzrost wydajności, jaki osiągnęliśmy dzięki ClaimCenter, pozwala nam zarządzać szkodami efektywniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Cecil Rudd, dyrektor ds. obsługi szkód, New Mexico Mutual Group
ClaimCenter został powszechnie zaakceptowany przez naszych likwidatorów. Nasi pracownicy brali udział w każdym etapie projektu; byli naszymi testerami i zgłaszali bezcenne uwagi w trakcie konfigurowania ClaimCenter do naszych potrzeb.
Mike Zambrano, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej (i były likwidator szkód), New Mexico Mutual Group

Powiązane historie klientów