NFU Mutual

Produkt: BillingCenter, ClaimCenter, DataHub
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited (NFU Mutual), wiodący brytyjski ubezpieczyciel na terenach wiejskich, po wdrożeniu aplikacji Guidewire BillingCenter odnotowało oszczędności płynące z podniesienia efektywności procesów, usprawnienia poboru składek i ograniczenia zadań administracyjnych związanych z płatnościami.

Aplikacja BillingCenter służy mu obecnie do zarządzania rozliczeniami i poborem składek oraz wypłatami prowizji dla agencji dla wszystkich oferowanych przez NFU Mutual ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń osób prywatnych i firm. System umożliwia NFU Mutual sprawną realizację procesu poboru składek, ogranicza zakres niezbędnych czynności manualnych i znacznie upraszcza uzgadnianie sald składkowych. BillingCenter zapewnia NFU Mutual większą przejrzystość procesów rozliczeniowych i zadłużeń składkowych, a w efekcie ulepszyła ład korporacyjny. Usprawnienie procesów administracyjnych uprościło również przebieg audytów i umożliwiło NFU Mutual zmniejszenie jego kosztów.

Oprócz korzyści dla samego NFU Mutual, sieć jego agencji zgłosiła poprawę w takich dziedzinach, jak możliwość poboru składek w punktach sprzedaży oraz bardziej skuteczne procedury uzgadniania sald.

BillingCenter ma ważną rolę do odegrania w zapewnieniu ciągłego doskonalenia naszych procesów operacyjnych. Aplikacja daje wymierne korzyści zarówno dla samej spółki, jak i naszej sieci agencyjnej oraz zapewnia nam możliwość wprowadzania dalszych ulepszeń w celu realizacji naszych przyszłych potrzeb.
Nigel Bryan, dyrektor finansowy Grupy, NFU Mutual
Każdy proces wdrożenia o takiej skali ma swoje wyzwania. Proste i uczciwe podejście Guidewire było niezbywalną częścią udanego wdrożenia aplikacji. BillingCenter jest łatwo konfigurowalna, więc byliśmy w stanie ją w pełni zintegrować z naszym systemem obsługi polis i zacząć uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym. Ponadto jesteśmy w stanie szybko reagować na zmiany zidentyfikowane przez naszych agentów, co podnosi ich satysfakcję z współpracy z nami przy rozwijaniu swojej działalności.
Janet Shuttleworth, główny programista, NFU Mutual

Powiązane historie klientów